OFSAJD

Koliko je puta sa tribina Aleksa čuo ono: “Uaa, sudija pederu”! Očito, osim pogrdnog naziva za muškarca homoseksualne orjentacije, ovaj termin je odmaćen i kao psovka. Psovka sa naglašeno uvredljivom konotacijom i zaštitni znak primitivizma i predrasuda. Opijen očekivanim trijumfom, on je

Pročitaj više

STRAH OD IZBORA

Šta je zajedničko opstrukciji inicijative za glasanje o povjerenju predsjedniku SO Budva i kuknjavi u susret lokalnim izborima u novembru? Strah! Opravdani strah da se “nebeskoj braći“ na terenu u Cetinju, Mojkovcu, Petnjici i u Tuzima ne pošalje poruka da je lavina krenula, ocijenio je Nikola

Pročitaj više

POST-ISTINA

Primjećujem jednu konstantu u naravi razvijenih demokratija: političke elite boje okruženje specifičnom supstancom. I povratno, nijanse za pomenutu suspstancu političke elite crpe iz okruženja. U toj sprezi nastaje vizija. Uvijek u skladu sa vremenom i ljudima, gledajući malo unaprijed. Pa i

Pročitaj više