POST-ISTINA

Primjećujem jednu konstantu u naravi razvijenih demokratija: političke elite boje okruženje specifičnom supstancom. I povratno, nijanse za pomenutu suspstancu političke elite crpe iz okruženja. U toj sprezi nastaje vizija. Uvijek u skladu sa vremenom i ljudima, gledajući malo unaprijed. Pa i

Pročitaj više